piątek, 20 marca 2015

Sztuka osób niepełnosprawnych w Pałacu w Wojnowicach20 marca w wojnowickim Pałacu odbył się wernisaż wystawy podsumowującej projekt Inkubator aktywizacji „Uwierz w siebie” w Krzanowicach, który jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Autorami prac prezentowanych na wystawie są osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy Krzanowice, które od raku biorą udział w zajęciach aktywizujących w ramach projektu. Na wystawę składa się ponad 30 prac o tematyce w przeważającej części związanej z miejscem zamieszkania, wykonanych techniką mieszaną. Reprodukcje prac w postaci folderu, kalendarza i pocztówek będą wkrótce dostępne w siedzibie Inkubatora w Krzanowicach.

Sztuka osób z niepełnosprawnością z jednej strony pozbawiona jest ograniczeń formalnych, z drugiej zaś strony przepełniona zaangażowaniem, szczerością i zdumiewającą wyobraźnią. Od pewnego czasu zaczęła tworzyć się i rozwijać nowa forma terapii - arteterapia. Arteterapia czyli terapia sztuką nie ma jednak, jak to czasem jest błędnie interpretowane, polegać na organizowaniu zajęć plastycznych. Rolą arteterapeuty jest organizowanie zajęć, które pomagają uczestnikom swobodnie wypowiedzieć się twórczo, dać upust swojej wyobraźni, czasami lękom. Zajęcia takie mają przede wszystkim pomóc podnieść samoocenę, uwierzyć we własne, często przytłumione możliwości, mają po prostu pomóc im uwierzyć w siebie.” – mówił Marek Grzebyk, arteterapeuta prowadzący zajęcia w Inkubatorze aktywizacji.

 
Pani Małgorzata Krzemień, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach, przybliżyła początki działań w środowisku osób niepełnosprawnych na terenie Gminy, czyli opowiedziała jak właściwie doszło do powstania idei inkubatora, jako kontynuacji działań prowadzonych przez GOPS.

Projekt Inkubatora jest realizowany przez Stowarzyszenie „Razem” z Rybnika w partnerstwie z działającymi lokalnie organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem „Dla nas szansa” i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego.

„Wszystkie formy wsparcia dla uczestników wynikają bezpośrednio ze zdefiniowanych potrzeb tej grupy, a ich program tworzony jest przy ich aktywnym udziale. Zajęcia w warsztatach artystycznym, remontowo-konserwatorskim, ogrodniczym czy gastronomicznym są nie tylko formami aktywizacji społecznej ale i stanowią przygotowanie zawodowe. Wszystkie nabyte przez uczestników umiejętności w przyszłości, już po zakończeniu projektu, będą mogły być świadczone w formie działalności odpłatnej. Może jest to szansa na powstanie Klubu Integracji Społecznej lub Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzanowicach” – mówiła Lidia Maier, koorynatorka projektu.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu dobroczyńców i przyjaciół Inkubatora aktywizacji, zarówno związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych jak i sektora biznesu, m.in. Grażyna Malczyk – prezes Bractwa Osób Niepełnosprawnych, profesor Franciszek Nieć, Hanna Nitefor, Justyna Kalich - właścicielka firmy Kalich, Brygida Abrahamczyk i Krystyna Mandrysz – przedstawicielki partnerskich organizacji. Gośćmi wystawy były także grupy podopiecznych z zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorzyc i Niedobczyc, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” z Raciborza.

„Inkubator aktywizacji nigdy by nie powstał bez wsparcia i inicjatywy Brygidy Abrahamczyk – przewodniczącej Koła Terenowego DFK w Krzanowicach i stałego wsparcia ze strony Gminy, która umożliwia dowóz uczestników na zajęcia. Nieoceniona jest także praca wolontariuszek – Marii Sławik i Lucyny Żurawskiej” – mówi Agnieszka Lubina, realizatorka projektu.

Dzięki uprzejmości właściciela pałacu w Wojnowicach i prezesa Stowarzyszenia „Pałac w Wojnowicach – wczoraj, dziś jutro” – Zbigniewa Woźniaka, wystawa uzyskała piękną oprawę i mogła być prezentowana we wnętrzach pałacu. Goście wystawy mieli także możliwość zwiedzenia Muzeum Horroru oraz Muzeum Dawnej Wsi.

Projekt Inkubator aktywizacji „Uwierz w siebie” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 
MERITUM PROJEKTU:
Założeniem projektu Inkubatora jest reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Krzanowice  poprzez działania prowadzone w Inkubatorze aktywizacji. Działalność Inkubatora ma za zadanie wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętność samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców oraz realizację treningów zaradności przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu projektowego. Uczestnikami projektu jest 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 8 rodziców aktywnie działających w Klubie Rodzica.  Projekt realizuje Stowarzyszenie „Razem” z Rybnika w partnerstwie z dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Krzanowice (Stowarzyszenie „Dla nas szansa” oraz Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego).

Poniżej także link do filmu, który  20.03.2015r.miał swoją premierę, a którego współautorami są uczestnicy:

https://www.youtube.com/watch?v=lVkD6c6lSCY&feature=youtu.be