piątek, 22 lipca 2016

Projekt "Na zdrowie"
Stowarzyszenie "DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach zrealizowało w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016r. projekt "Na zdrowie" -dofinansowany przez GKRPA w Krzanowicach, skierowany do swoich członków.

Celem projektu było podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zdrowego stylu życia , atrakcyjne  zagospodarowanie wolnego czasu,integracja członków stowarzyszenia , poprzez aktywizujące działania mające na celu wykluczenie nałogów.

Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone według harmonogramu:
 
29.04.2016r. godz.17.00- 20.00 Dom Kultury w Krzanowicach
-pogadanka Pani Margit Dereń na temat: "Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówieni zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego.
-rysunek relaksacyjny,
-poczęstunek.

 6.05.2016r. godz.17.00-20.00 MOK w Krzanowicach
-gry planszowe i sportowe do wyboru- z animatorem zajęć,
-poczęstunek.

 27.06.2016r. godz.18.00 -20.30 Biesiada przy grillu-Altana w "Perle" Krzanowice
-grill,
-występ zespołu amatorskiego z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU".

Projekt skierowany był do członków stowarzyszenia,  założyliśmy ,że udział weżmie 40 osób.
29.04.2016 - uczestniczyło w zajęciach 27 osób
6.05.2016 - uczestniczyło w zajęciach 22 osoby
27.06.2016-w biesiadzie wzięło udział 31 osób.
Nieobecność  swoją tłumaczyli  chorobą, nagłymi sprawami rodzinnymi i innymi.
Rezultatami projektu jest integracja poprzez działania aktywizujące mające na celu wykluczenia nałogów/rysunek relaksacyjny, gry sportowe i planszowe, zabawy towarzyskie/.
Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów oraz sposobów ochrony przed nimi.
/1 pogadanka na temat /.
Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zachowań zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego/.
Wyrabianie  zdolności manualnych / rysunek relaksacyjny/.
Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego/ biesiada przy grillu, a także występ zespołu z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU".
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie w nagrodę otrzymały słodycze.
Partnerami w realizacji zadań byli : wykładowca-Pani Margit Dereń, animator zabaw-Pani Urszula Buczek, Dyrektor MOK w Krzanowcach- Pan Marian Wasiczek/ udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć, amatorski zespół z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU", przygotowany przez Panią Urszulę Buczek. WSZYSTKIM tym osobom serdecznie dziękujemy za pomoc , zaangażowanie i za czas spędzony z nami.