wtorek, 12 czerwca 2012

Trzy dni dla zdrowia ze Stowarzyszeniem "Dla Nas Szansa"

Stowarzyszenie "Dla Nas Szansa" realizując zadanie zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowało akcję propagującą zdrowy styl życia. W ciągu trzech dni odbyły się spotkania dotyczące nałogów, zajęcia plastyczne oraz obchody Dnia Dziecka.