sobota, 31 grudnia 2016

Biesiada Jesienna w Borucinie

Biesiada w dniu 29.11.2016r. miała głównie na celu poinformowanie swoich członków o decyzji Zarządu z dnia 4.10.2016r., a także na przypomnieniu historii powstania stowarzyszenia.
Cały Zarząd rezygnuje z pracy na rzecz stowarzyszenia, główną przyczyną jest coraz niższa frekwencja członków w organizowanych działaniach , bardzo słaba frekwencja na walnych zebraniach, która według statutu jest obowiązkowa dla wszystkich członków.
W związku z tym Zarząd proponuje wybór nowych władz, a kiedy to się nie uda-wyrejestrowanie stowarzyszenia z KRS.
 Przykro nam , że tak się dzieje , mamy jednak nadzieję, że uda się powołać nowy Zarząd i lata naszego zaangażowania nie zostaną utracone i ocalimy wszystko to co zostało do tej pory zrobione. Wszystkie działania /wycieczki, warsztaty, spotkania, realizacje projektów, kiermasze itp./ są udokumentowane w sprawozdaniach, naszej kronice, a także na stronie internetowej. Było bardzo dużo ciekawych spotkań w miłej i serdecznej atmosferze.
 W 20.02.2014r. zostaliśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego.
Nasza działalność oparta jest na składkach członkowskich, wpływie z 1% podatku , a także dochodzie z organizowanych przez nas kiermaszy.
 Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy 51 członków.

Dla przypomnienia krótka historia.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób , którym nie obcy jest los chorych i niepełnosprawnych. Głównym pomysłodawcą była Pani Ewa Gotzman , Krystyna Mandrysz i nieżyjący już Andrzej Cybulski.
I tak powstał Komitet Założycielski w składzie:
-Ewa Gotzman
-Margit Dereń
-Manfred Rycka
-Krystyna Mandrysz-przewodnicząca.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w Gliwicach  10.05.2010r.
Skład pierwszego Zarządu:
Prezes-Magdalena Mielczarek
Zastepca-Dorota Podolska
Sekretarz-Weronika Rycka
Skarbnik-Marian Antoniuk
Członek-Barbara Adamczyk
Pierwsza Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Barbara Szafarczyk
Członkowie : Irena Musioł
                      Małgorzata Krzemien
Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizowanie społeczności lokalnej, a także osób chorych i niepełnosprawnych oraz integracja ze społeczeństwem.
Przez te wszystkie lata angażowały się zwykle te same osoby i dlatego Zarząd postanowił im podziękować.
 Przede wszystkim skromny poczęstunek jest podziękowaniem dla wszystkich członków obecnych na dzisiejszej biesiadzie , bo to głównie Wy uczestniczyliście w naszych działaniach.
 Szczególnie podziękowania należą się niżej wymienionym osobom , dla nich mamy skromną różę i dyplom uznania.
Komitet Załozycielski:
 Krystyna Mandrysz, Ewa Gotzman,  Margit Dereń, Manfred Rycka/także za wypisywanie
legitymacji/.
Pierwszemu prezesowi- Magdalenie Mielczarek.
Za utworzenie naszego logo- Weronice Giebułtowskiej.
Księgowej Marii Gureckiej- za bezinteresowne i rzetelne prowadzenie naszej księgowości.
Pani Justynie Szyndler , która przez wszystkie lata służyła nam dobrą radą, organizowała szkolenia i zachęcała nas do udziału w nich.
Panu Burmistrzowi Manfredowi Abrahamczyk/byłemu/ i Andrzejowi Strzedulla/obecnemu/ za to ,że możemy nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń biurowych.
Panu Dyrektorowi MOK w Krzanowicach-Marianowi Wasiczkowi , który nieodpłatnie udostępniał nam sale w Domach Kultury w Krzanowicach, Borucinie i Bojanowie.
Pani Dyrektor ZSP w Borucinie-Marioli Kandziora za poświęcony czas, wiedzę i praktykę na warsztatach plastycznych/wykonanie biżuterii ,ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych/.
Dzięki Jej pomocy sprzedawaliśmy te produkty na kiermaszach i tym samym wspomagaliśmy nasz budżet.
Naszej wolontariuszce- Sandrze Mrozek, która chętnie służyła nam pomocą.
Pani Dyrektor BS w Krzanowicach-Łucji Basista za wsparcie finansowe naszych działań.
No i oczywiście Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
Pani Prezes -Dorocie Podolskiej za poświęcony czas i energię w działania Zarządu i Stowarzyszenia.
Pani Łucji Nowak-za udział w pracy Zarządu i pomoc w organizowaniu kiermaszy.
Pani Weronice Rycka- za zaangażowanie w prace Zarządu, za wszystkie protokoły, pomoc w organizowani kiermaszy i innych imprez.
Pani Barbarze Kubiczek za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu imprez.
Pani Sylwii Hofrichter-za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu kiermaszy i innych imprez.
Pani Krystynie Bugla/do dnia 26.04.2016/ za wszystkie lata pracy w Komisji Rewizyjnej i skrupulatne sprawdzanie wydawanych pieniędzy, a także za prowadzenie naszej kroniki do grudnia 2013r.
Pani Małgorzacie Krzemien -za prace w Komisji Rewizyjnej, szczególnie za pisanie projektów/ były to bardzo ciekawe pomysły, ale ze względu na brak środków nie otrzymaliśmy dofinansowania/.
Pani Urszuli Buczek-za pracę w Komisji Rewizyjnej, a także za przygotowywanie dla nas występów swoich uczniów, a także aktorów-amatorów z "Tyjater z przipadku " z Bojanowa oraz pomoc w organizowaniu imprez.
Pani Katarzynie Kerner/która od niedawna jest członkiem Komisji Rewizyjnej/ za prace na rzecz stowarzyszenia.
Pani Krystynie Mandrysz- za koordynację pracy Zarządu, prowadzenie dokumentacji finansowej i sprawozdań, za prowadzenie dokumentacji fotograficznej, kroniki, strony internetowej, organizację wszystkich spotkań, wycieczek, imprez, kiermaszy, za zbieranie składek, za wszystkie pomysły , za założenie Stowarzyszenia i dbanie o jego rozwój.