niedziela, 10 lutego 2013

Walne Zebranie

Dnia 8.02.2013 obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Dla Nas Szansa". Na Zebraniu obecnych było 46 członków oraz 5 gości. Podczas spotkania przedstawiono członkom sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012. W czasie głosowania przyjęto dwie uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz zatwierdzono  bilansu zysków i strat.