niedziela, 31 grudnia 2017

Znalezione obrazy dla zapytania likwidacja stowarzyszeniaZawiadamiamy:
 dnia 26.07.2017r. Stowarzyszenie 
"DLA NAS SZANSA
 w Krzanowicach
 zostało zlikwidowane
/ wpis w KRS/.

sobota, 14 stycznia 2017

sobota, 31 grudnia 2016

Biesiada Jesienna w Borucinie

Biesiada w dniu 29.11.2016r. miała głównie na celu poinformowanie swoich członków o decyzji Zarządu z dnia 4.10.2016r., a także na przypomnieniu historii powstania stowarzyszenia.
Cały Zarząd rezygnuje z pracy na rzecz stowarzyszenia, główną przyczyną jest coraz niższa frekwencja członków w organizowanych działaniach , bardzo słaba frekwencja na walnych zebraniach, która według statutu jest obowiązkowa dla wszystkich członków.
W związku z tym Zarząd proponuje wybór nowych władz, a kiedy to się nie uda-wyrejestrowanie stowarzyszenia z KRS.
 Przykro nam , że tak się dzieje , mamy jednak nadzieję, że uda się powołać nowy Zarząd i lata naszego zaangażowania nie zostaną utracone i ocalimy wszystko to co zostało do tej pory zrobione. Wszystkie działania /wycieczki, warsztaty, spotkania, realizacje projektów, kiermasze itp./ są udokumentowane w sprawozdaniach, naszej kronice, a także na stronie internetowej. Było bardzo dużo ciekawych spotkań w miłej i serdecznej atmosferze.
 W 20.02.2014r. zostaliśmy zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego.
Nasza działalność oparta jest na składkach członkowskich, wpływie z 1% podatku , a także dochodzie z organizowanych przez nas kiermaszy.
 Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy 51 członków.

czwartek, 10 listopada 2016

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Znalezione obrazy dla zapytania 1procent
Dobroć serca jest tym,
  czym ciepło słońca:
ona daje życie.
 Henryk Sienkiewicz


W imieniu Stowarzyszenia „DLA NAS SZANSA” w Krzanowicach składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Osobom, które po przez przekazanie 1% podatku za rok 2015 przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.

piątek, 22 lipca 2016

Projekt "Na zdrowie"
Stowarzyszenie "DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach zrealizowało w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016r. projekt "Na zdrowie" -dofinansowany przez GKRPA w Krzanowicach, skierowany do swoich członków.

Celem projektu było podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zdrowego stylu życia , atrakcyjne  zagospodarowanie wolnego czasu,integracja członków stowarzyszenia , poprzez aktywizujące działania mające na celu wykluczenie nałogów.

Wszystkie zajęcia zostały przeprowadzone według harmonogramu:
 
29.04.2016r. godz.17.00- 20.00 Dom Kultury w Krzanowicach
-pogadanka Pani Margit Dereń na temat: "Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówieni zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego.
-rysunek relaksacyjny,
-poczęstunek.

 6.05.2016r. godz.17.00-20.00 MOK w Krzanowicach
-gry planszowe i sportowe do wyboru- z animatorem zajęć,
-poczęstunek.

 27.06.2016r. godz.18.00 -20.30 Biesiada przy grillu-Altana w "Perle" Krzanowice
-grill,
-występ zespołu amatorskiego z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU".

Projekt skierowany był do członków stowarzyszenia,  założyliśmy ,że udział weżmie 40 osób.
29.04.2016 - uczestniczyło w zajęciach 27 osób
6.05.2016 - uczestniczyło w zajęciach 22 osoby
27.06.2016-w biesiadzie wzięło udział 31 osób.
Nieobecność  swoją tłumaczyli  chorobą, nagłymi sprawami rodzinnymi i innymi.
Rezultatami projektu jest integracja poprzez działania aktywizujące mające na celu wykluczenia nałogów/rysunek relaksacyjny, gry sportowe i planszowe, zabawy towarzyskie/.
Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów oraz sposobów ochrony przed nimi.
/1 pogadanka na temat /.
Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zachowań zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego/.
Wyrabianie  zdolności manualnych / rysunek relaksacyjny/.
Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego/ biesiada przy grillu, a także występ zespołu z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU".
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie w nagrodę otrzymały słodycze.
Partnerami w realizacji zadań byli : wykładowca-Pani Margit Dereń, animator zabaw-Pani Urszula Buczek, Dyrektor MOK w Krzanowcach- Pan Marian Wasiczek/ udostępnienie sali do przeprowadzenia zajęć, amatorski zespół z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU", przygotowany przez Panią Urszulę Buczek. WSZYSTKIM tym osobom serdecznie dziękujemy za pomoc , zaangażowanie i za czas spędzony z nami.

sobota, 7 maja 2016

Kopalna Soli Wieliczka

 
Oto kilka słów o Kopalni Soli "Wieliczka"/ ze stronu internetowej/:
"Pielgrzymka w wielickich podziemiach to wspaniałe kaplice, wykute w soli sakralne rzeźby, unikalne widoki. Piękne komory, korytarze i przejścia. Tutaj wiara daje siłę na każdy kolejny krok. Czas wyruszyć na pieszą wędrówkę religijnym traktem wielickiej Kopalni.
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz pobłogosławił Szlak pielgrzymkowy na początku 2010 roku. Trasa stanowi piękne świadectwo religijności pracujących tu pokoleń wielickich górników. Pielgrzymi mogą podziwiać wspaniałe rzeźby w kaplicy pod wezwaniem świętego Antoniego. Ich zatarte rysy to efekt działania sił natury i nieubłaganie upływającego czasu. Pielgrzymka prowadzi przez Drewnianą Golgotę wielickich górników, która zachwyca swoim kunsztem i elegancją wykonania. Punktem kulminacyjnym wędrówki będzie cudowna Kaplica św. Kingi. Znaleźć tu można wspaniałe ołtarze, rzeźbioną ambonę, kopię Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci czy solny pomnik Jana Pawła II. Na podziwianiu wystroju i artyzmu wystawionych tu dzieł sztuki spędzić można długie godziny. Kolejnym przystankiem na modlitwę jest Kaplica Św. Jana wyróżniająca się drewnianym, polichromowanym wnętrzem.
Część szlaku wiedzie przez wyrobiska Muzeum Żup Krakowskich „Wieliczka”, gdzie pielgrzymi mogą podziwiać między innymi jedyną na świecie podziemną kaplicę poświęconą Janowi Pawłowi II. Pielgrzymi mogą również posilić się w podziemnej restauracji oraz zakupić pamiątki o tematyce religijnej."

Podziemnym Szlakiem Pielgrzymkowym „Szczęść Boże” udało się 50 uczestników naszej wycieczki, byli wśród nas goście z Czech ,członkowie Stowarzyszenia " DLA NAS SZANSA" i członkowie GKERiI ,a mszę św. w Kaplicy Św. Jana Pawła II odprawił ksiądz Grzegorz Sonek. Był to bardzo miły pobyt, pogoda także nam dopisała, słoneczko towarzyszyło nam cały dzień.
Szlak pielgrzymkowy prowadził  przez wyrobiska Trasy turystycznej, tu zobaczyliśmy podziemne Sanktuarium - Kaplicę św. Kingi.
Zwiedzanie odbywało  się pod okiem  dwóch przewodników.

sobota, 23 kwietnia 2016


 ZARZĄD Stowarzyszenia
"DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach
serdecznie zaprasza do udziału
 w projekcie "Na zdrowie"

 w ramach zadania :Ochrona zdrowia.

 
Harmonogram:
29.04.2016r. godz.17.00-Dom Kultury w Krzanowicach

-pogadanka Pani Margit Dereń na temat:
"Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zachowań zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego.
-rysunek relaksacyjny,
-poczęstunek.

 6.05.2016r. godz.17.00 MOK w Krzanowicach
-gry planszowe i sportowe do wyboru- z animatorem zajęć,
-poczęstunek

 27.06.2016r. godz.18.00 Biesiada przy grillu-Altanaw "Perle" Krzanowice
-grill
-występ zespołu amatorskiego z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU"

 
Zapewniamy transport , po uprzednim zgłoszeniu.
Zapisy przyjmujemy do dnia 25.04.2016r. 
pod numerem telefonu : 661 991 117 -
po zapisaniu obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach.

 
Projekt dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Walne zebranie

 Dnia 8 kwietnia 2016r. w Domu Kultury w Bojanowie odbyło się Walne zebranie członków stowarzyszenia. Obecność na walnym jest obowiązkowa , mimo to uczestniczyło tylko 35 osób.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Margit Dereń, na protokolanta Panią Weronikę Rycka, do Komisji Uchwał i Wniosków Panie : Brygidę Labuda, Urszulę Buczek i Marię Sławik, do Komisji Skrutacyjnej Panie: Krystynę Mandrysz, Sylwię Hofrichter i Małgorzatę Krzemien. Prezes Pani Dorota Podolska  przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015.Pani Maria Sławik przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu Rodzica. Pani Małgorzata Krzemien sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie. Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej , ze względu na to ,że Pani Krystyna Bugla złożyła rezygnację/ z powodu zmiany miejsca zamieszkania/. Wybrano nowego członka komisji Rewizyjnej Panią Katarzynę Kerner , wszyscy głosowali jednogłośnie. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Małgorzata Krzemien, a członkami Panie; Katarzyna Kerner i Urszula Buczek. W programie artystycznym wystąpił zespół "WIOLINKI" z ZS w Krzanowicach pod kierunkiem Korneli Pawliczek-Błońskiej. Występy bardzo się nam podobały i umiliły wspólnie spędzony czas przy skromnym poczęstunku.

 

sobota, 2 kwietnia 2016

Wycieczka do Wieliczki

 
ZARZAD Stowarzyszenia
 "DLA NAS SZANSA"
 w Krzanowicach serdecznie zaprasza
do zwiedzania Kopalni Soli  "Wieliczka"
w ramach trasy "Szlak Pielgrzymkowy Szczęść Boże"
dnia 7.05.2016r.
 
 
 
W drodze powrotnej czas wolny w Krakowie /2 godz./.
 Koszt wycieczki:
- dla członków stowarzyszenia :100zł
- dla pozostałych :135 zł
/koszt obejmuje przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu, opieka przewodnika, obiad z deserem/.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.04.2016r.
Wpłata w nieprzekraczalnym terminie 20.04.2016r.
 
Kontakt pod numerem telefonu 661 991 117.
 

poniedziałek, 28 marca 2016

WALNE zebranie członków


              ZARZĄD informuje, że dnia 8.04.2016r.  o godz.17.30
 w Domu Kultury w Bojanowie
odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze CZŁONKÓW
 Stowarzyszenia "DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach.
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności za 2015r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2015r.
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r.
4.Udzielenie /lub nie/ absolutorium Zarządowi.
5.Zatwierdzić plan działania i plan finansowy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwał.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Po części oficjalnej występy artystyczne i poczęstunek.
OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA!!!