sobota, 11 kwietnia 2015

Walne zebranie członków 

W dniu 10.04.2015r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 
 
 
 
Działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków postanawia:
1.Przyjąć sprawozdanie z działalności za 2014rok.
2. Przyjąć sprawozdanie finansowe za 2014r.
3. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014rok.
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Zarządowi.
5.Zatwierdzić plan działalności i plan finansowy na rok 2015.
6.Zatwierdzić do realizacji następujące wnioski:
-spotkania powinny byc dalej organizowane /zawsze chętnie udział w nim biorą członkowie/,
-zorganizowanie warsztatów z wykonania rzeczy do pokazania i sprzedaży na targach w dniu 10.05.2015r./Zamek Piastowski w Raciborzu/,
-propozycja zorganizowania spotkań dla członków stowarzyszenia bez udziału członków Koła Emerytów/ wniosek złożony przez Panią UG./.