Klub Rodzica

Chęć rozszerzenia działalności i wyjście naprzeciw potrzebom społecznym skłoniła Zarząd do podjęcia nowych inicjatyw takich jak utworzenie Klubu Rodzica, Klubu Chorych i Niepełnosprawnych oraz wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego. „Integracja i wzajemna pomoc oraz wzajemne wspieranie się rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizowanie zajęć dla naszych dzieci oraz pozyskiwanie środków z organizacji pozarządowych, co pomoże nam rozwijać naszą działalność" tak opisuje działalność i cele przyświecające idei Klubu Rodzica Pani Maria Sławik, desygnowana uchwałą Walnego Zebrania z ramienia Klubu w skład Zarządu Stowarzyszenia. 
Członkowie Klubu Rodzica spotykają się dwa razy w miesiącu w pomieszczeniach DFK na Rynku w Krzanowicach.