sobota, 23 kwietnia 2016


 ZARZĄD Stowarzyszenia
"DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach
serdecznie zaprasza do udziału
 w projekcie "Na zdrowie"

 w ramach zadania :Ochrona zdrowia.

 
Harmonogram:
29.04.2016r. godz.17.00-Dom Kultury w Krzanowicach

-pogadanka Pani Margit Dereń na temat:
"Podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat nałogów, omówienie zachowań zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego.
-rysunek relaksacyjny,
-poczęstunek.

 6.05.2016r. godz.17.00 MOK w Krzanowicach
-gry planszowe i sportowe do wyboru- z animatorem zajęć,
-poczęstunek

 27.06.2016r. godz.18.00 Biesiada przy grillu-Altanaw "Perle" Krzanowice
-grill
-występ zespołu amatorskiego z Bojanowa "TYJATER Z PRZIPADKU"

 
Zapewniamy transport , po uprzednim zgłoszeniu.
Zapisy przyjmujemy do dnia 25.04.2016r. 
pod numerem telefonu : 661 991 117 -
po zapisaniu obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach.

 
Projekt dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Walne zebranie

 Dnia 8 kwietnia 2016r. w Domu Kultury w Bojanowie odbyło się Walne zebranie członków stowarzyszenia. Obecność na walnym jest obowiązkowa , mimo to uczestniczyło tylko 35 osób.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Margit Dereń, na protokolanta Panią Weronikę Rycka, do Komisji Uchwał i Wniosków Panie : Brygidę Labuda, Urszulę Buczek i Marię Sławik, do Komisji Skrutacyjnej Panie: Krystynę Mandrysz, Sylwię Hofrichter i Małgorzatę Krzemien. Prezes Pani Dorota Podolska  przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015.Pani Maria Sławik przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu Rodzica. Pani Małgorzata Krzemien sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie. Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej , ze względu na to ,że Pani Krystyna Bugla złożyła rezygnację/ z powodu zmiany miejsca zamieszkania/. Wybrano nowego członka komisji Rewizyjnej Panią Katarzynę Kerner , wszyscy głosowali jednogłośnie. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Małgorzata Krzemien, a członkami Panie; Katarzyna Kerner i Urszula Buczek. W programie artystycznym wystąpił zespół "WIOLINKI" z ZS w Krzanowicach pod kierunkiem Korneli Pawliczek-Błońskiej. Występy bardzo się nam podobały i umiliły wspólnie spędzony czas przy skromnym poczęstunku.

 

sobota, 2 kwietnia 2016

Wycieczka do Wieliczki

 
ZARZAD Stowarzyszenia
 "DLA NAS SZANSA"
 w Krzanowicach serdecznie zaprasza
do zwiedzania Kopalni Soli  "Wieliczka"
w ramach trasy "Szlak Pielgrzymkowy Szczęść Boże"
dnia 7.05.2016r.
 
 
 
W drodze powrotnej czas wolny w Krakowie /2 godz./.
 Koszt wycieczki:
- dla członków stowarzyszenia :100zł
- dla pozostałych :135 zł
/koszt obejmuje przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu, opieka przewodnika, obiad z deserem/.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.04.2016r.
Wpłata w nieprzekraczalnym terminie 20.04.2016r.
 
Kontakt pod numerem telefonu 661 991 117.