Klub Chorych i Niepełnosprawnych

Statutowymi celami Stowarzyszenia są m. in.: działania na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizacja społeczności lokalnej, a także chorych i niepełnosprawnych, otaczanie efektywną pomocą osoby chore i niepełnosprawne oraz ułatwianie im integracji ze społeczeństwem, organizowanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, prelekcji, seminariów oraz kształtowanie różnorodnych form współpracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom chorym i niepełnosprawnym (Statut Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Dla Nas Szansa” w Krzanowicach). Jednym  z pierwszych kroków podjętych w celu realizacji powyższych zadań było utworzenie uchwałą Walnego Zebrania w dniu 28 listopada 2013 roku Klubu Chorych i Niepełnosprawnych działającego w ramach Stowarzyszenia.

Klub Chorych i Niepełnosprawnych jest czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz.9.00 do godz.11.00