Kontakt


Stowarzyszenie Integracji Społecznej
"Dla Nas Szansa"
ul. Zawadzkiego 5
47 - 470 Krzanowice

BIURO czynne:
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od godz. 9.00 do godz.11.00

NIP: 639-198-27-71
REGON: 24163024300000
KRS 0000355955

email: stowarzyszenie.dlanasszansa@gmail.com