czwartek, 8 sierpnia 2013

Pielgrzymka do Lichenia

Zarząd Stowarzyszenia "Dla Nas Szansa" z Krzanowic zorganizował w dniach 3 - 4 sierpnia 2013 pielgrzymkę do Lichenia.
W pielgrzymce uczestniczyło 36 osób, w tym 18 członków stowarzyszenia.
Naszym przewodnikiem duchowym był pochodzący z Krzanowic ksiądz Grzegorz Sonnek, nad organizacją czuwała Krystyna Mandrysz.