poniedziałek, 21 lipca 2014

Dni Krzanowic z pokazem pierwszej pomocy

Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Krzanowic był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowany przez Inkubator Aktywizacji „Uwierz w siebie” we współpracy z Gminą Krzanowice. 

Pokaz poprowadził ratownik medyczny – Pan Patryk Kaworek, właściciel firmy RED-MED z Nami Bezpieczniej.