piątek, 26 sierpnia 2011

,,Poznajemy i malujemy nasz świat”

Stowarzyszenie "Dla Nas Szansa” w Krzanowicach przystąpiło do realizacji mini-projektu pod tytułem ,,Poznajemy i malujemy nasz świat”. Realizacją projektu zajęły się: Ewa Gotzman, Weronika Rycka, Irena Musioł, Krystyna Mandrysz pod przewodnictwem Doroty Podolskiej.
Głównym założeniem było zaspokojenie potrzeby wyrażania swoich uczuć i myśli w formie prac plastycznych, zapoznanie uczestników z różnorodnością technik plastycznych poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zapoznanie z historią wsi. Projekt skierowany był głównie do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Do udziału w projekcie zaproszono 47 osób, 17 osób odpowiedziało na zaproszeni i te osoby uczestniczyły w projekcie. Spotkania odbywały się w plenerze na terenie Pałacyku w Wojnowicach.

W dniu 9.08.2011r. młodzież zapoznała się z Muzeum Dawnej Wsi w Wojnowicach, oprowadzona została przez właściciela pałacyku - Pana Zbigniewa Wożniaka. Następnie uczestniczyła w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Panie Edytę Reichel i Bożenę Sekta. W tym dniu malowanie odbywało się według własnej inwencji twórczej.

W dniu 11.08.2011r. młodzież zwiedziła Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej w Wojnowicach. Pani Ewa Gotzman przedstawiła eksponaty oraz opowiedziała o historii naszej ,,małej Ojczyzny". Następnie spacerem przeszliśmy po Wojnowicach oglądając zabytki takie jak spichlerz, kapliczki, kościół i inne ciekawe budynki. Potem udaliśmy się do Pałacyku w Wojnowicach, gdzie dalej odbywały się zajęcia plastyczne. Tego dnia został ogłoszony konkurs wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na logo Stowarzyszenia  ,,Dla Nas Szansa”.

Zakończenie warsztatów, ogłoszenie wyników konkursu i spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia odbyło się  17.08.2011r. na terenie Pałacyku w Wojnowicach. Zaproszono 91 osób, w tym naszych sponsorów i pana Burmistrza Manfreda Abrahamczyk. W spotkaniu udział wzięło 65 osób.

Wśród uczestników warsztatów plastycznych  wybrano logo Stowarzyszenia i wyłoniono trzech laureatów oraz wręczono nagrody. Laureatami konkursu zostali: Patrycja Nowak z Krzanowic, Weronika Giebułtowska z Wojnowic, Martin Musioł z Krzanowic.

Poza tym wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za uczestnictwo w warsztatach. Najmłodszy uczestnik Sławek Matyka otrzymał maskotkę delfina ufundowaną przez Spółdzielnie Meblarską ,,RAMETA” z Raciborza.

Wystawę prac można było zobaczyć w Pałacyku w Wojnowicach, obecnie przeniesiona została do Domu Kultury w Krzanowicach, gdzie można nadal prace oglądać.

Całość imprezy uświetnił kabaret ,,Krzanowickie Omy” z Zespołu Szkół w Krzanowicach. W miłej atmosferze pożegnaliśmy  księdza Piotra Bekierza, który był naszym kapelanem, ale niestety został przeniesiony do innej parafii. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, przy pieczonych kiełbaskach i rozmowach towarzyskich. Dużą radość sprawiły balony ufundowane przez pana Kazimierza Swoboda - puszczone pofrunęły wprost do nieba.

Przeprowadzono także anonimową ankietę wśród rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Rodzice ocenili bardzo dobrze przeprowadzone warsztaty, a także panującą atmosferę i spełnienie oczekiwań uczestników. Ankieterzy uważają aby takie spotkania odbywały się częściej, pragną też uczestniczyć w wyjazdach w ciekawe miejsca, np. do Wieliczki, Zamku w Pszczynie i innych.