poniedziałek, 28 marca 2016

WALNE zebranie członków


              ZARZĄD informuje, że dnia 8.04.2016r.  o godz.17.30
 w Domu Kultury w Bojanowie
odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze CZŁONKÓW
 Stowarzyszenia "DLA NAS SZANSA" w Krzanowicach.
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności za 2015r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2015r.
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r.
4.Udzielenie /lub nie/ absolutorium Zarządowi.
5.Zatwierdzić plan działania i plan finansowy na rok 2016.
6. Podjęcie uchwał.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
Po części oficjalnej występy artystyczne i poczęstunek.
OBECNOŚĆ CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA!!!