poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Walne zebranie

 Dnia 8 kwietnia 2016r. w Domu Kultury w Bojanowie odbyło się Walne zebranie członków stowarzyszenia. Obecność na walnym jest obowiązkowa , mimo to uczestniczyło tylko 35 osób.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Margit Dereń, na protokolanta Panią Weronikę Rycka, do Komisji Uchwał i Wniosków Panie : Brygidę Labuda, Urszulę Buczek i Marię Sławik, do Komisji Skrutacyjnej Panie: Krystynę Mandrysz, Sylwię Hofrichter i Małgorzatę Krzemien. Prezes Pani Dorota Podolska  przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015.Pani Maria Sławik przedstawiła sprawozdanie z działalności Klubu Rodzica. Pani Małgorzata Krzemien sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie. Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej , ze względu na to ,że Pani Krystyna Bugla złożyła rezygnację/ z powodu zmiany miejsca zamieszkania/. Wybrano nowego członka komisji Rewizyjnej Panią Katarzynę Kerner , wszyscy głosowali jednogłośnie. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Małgorzata Krzemien, a członkami Panie; Katarzyna Kerner i Urszula Buczek. W programie artystycznym wystąpił zespół "WIOLINKI" z ZS w Krzanowicach pod kierunkiem Korneli Pawliczek-Błońskiej. Występy bardzo się nam podobały i umiliły wspólnie spędzony czas przy skromnym poczęstunku.